Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Spółdzielnie socjalne >> WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA LOKOMOTYWA

LOKOMOTYWA” powstała w czerwcu 2014r. w miejscowości Czernice Borowe w powiecie przasnyskim.  Na rewitalizację  szlaku Mławskiej Kolei Dojazdowej pozyskane są duże środki a w regionie, brak jest wykonawców posiadających odpowiedni sprzęt i potencjał.  Stąd wziął się pomysł na utworzenie spółdzielni socjalnej LOKOMOTYWA”, której główną gałęzią działalności planowany jest remont torowiska. Dodatkowo spółdzielnia zakupiła, z dotacji inwestycyjnej, 9 toalet przenośnych typu  „toi toi”.  Wynajmuje i serwisuje te toalety, wywozi nieczystości płynne.  Spółdzielnia zajmuje się również: pracami ogrodowymi, porządkowymi, sprzątaniem grobów, odśnieżaniem oraz wywożeniem śniegu. „LOKOMOTYWA” otrzymała duże wsparcie ze strony Urzędu Gminy w Czernicach Borowych, nieodpłatnie udostępniono im lokal na siedzibę spółdzielni oraz pomieszczenie do przechowywania zakupionego towaru i sprzętu. Spółdzielnia zrealizowała już pierwsze zlecenia: zajęła się organizacją bitwy przasnyskiej, naprawą torowiska kolejki wąskotorowej, od Urzędu Gminy w Czernicach Borowych otrzymuje stałe zlecenia na  porządkowanie terenu. 
 
Prezes Adres
Krystian Lipski ul. Kościelna 10, 06-415 CzerniceBorowe,
tel. 506-530-046