Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Spółdzielnie socjalne >> SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA POMOCNI

Spółdzielnia socjalna „Pomocni” powstała w grudniu 2013r. w ramach Projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”. Siedziba spółdzielni znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie przy ulicy Fabrycznej 8.
Główną gałęzią działalności „Pomocnych” było prowadzenie Punktu Świetlicowego w Ciechanowie, przy ulicy Batalionów Chłopskich 7A, gdzie rodzice mogli oddać dziecko pod fachową opiekę; mogli też liczyć, że będzie ono zawiezione do szkoły i odebrane przez pracowników, gdyż na ten cel został zakupiony 7- osobowy samochód oraz foteliki dziecięce. W punkcie świetlicowym prowadzone były zabawy ruchowe oraz zajęcia manualne. Dzieci mogły liczyć także na pomoc przy odrabianiu lekcji, która odbywała się w wyznaczonej do tego oddzielnej Sali. Dodatkową atrakcją była możliwość gry na konsoli PS3, można było skorzystać z komputera z dostępem do Internetu. Klientami punktu świetlicowego były między innymi dzieci niepełnosprawne. Jak twierdzi prezeska spółdzielni, często są one nie mile widziane w innych ośrodkach, natomiast w spółdzielni czuły się bardzo dobrze.  Punkt świetlicowy stał się także miejscem przygotowania przed przedszkolnego dla dzieci, które za parę miesięcy miały pójść do przedszkola, pracownice spółdzielni stopniowo odzwyczajały dzieci od rodziców a przyzwyczajały do zajęć przedszkolnych. Spółdzielnia miała także stałe zlecenia odbierania dzieci z poszczególnych szkół i przedszkoli po zajęciach.
Punkt świetlicowy jednak z końcem stycznia 2015r. został zawieszony z powodu nierentowności, spółdzielnia wynajmowała lokal od osoby prywatnej, musiała dodatkowo pokrywać wszelkie koszty eksploatacji typu prąd, gaz, Internet itp.  Prezes spółdzielni Pani Agnieszka Orłowska przyznaje, że jedną z przyczyn zaistniałej sytuacji były nieodpowiednie działania marketingowe, słaba reklama punktu świetlicowego.
Aktualnie jedną z głównych dziedzin działalności  „Pomocnych” są prace ogrodowe: dbanie o zieleń, porządkowanie terenu wokół posesji – z dotacji został zakupiony w tym celu profesjonalny sprzęt. Zakupiony został także sprzęt do odśnieżania jednak spółdzielnia zrezygnowała ze świadczenia tych usług, gdyż skład „Pomocnych” uległ zmianie i same kobiety (będące aktualnie członkiniami spółdzielni) fizycznie nie podołały temu zadaniu.  Spółdzielnia socjalna oferuje także usługi krawieckie, sprzątające oraz opiekuńcze.  „Pomocni” mają swoich stałych klientów. Członkowie spółdzielni „Pomocni”  planują dalej rozwijać swą działalność szczególnie w zakresie usług opiekuńczych – opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, gdyż jest to branża generująca najwyższe zyski przy najniższym wkładzie finansowym.  
 
Prezes Adres
Agnieszka Orłowska ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów,
tel. 512-005-237