Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

TRWAJĄCE POSTĘPOWANIA

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy 33-2015/7.2.2 POKL

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiebiorczosci" zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji moderatora 2-dniowego spotkania sieciującego dla przedstawicieli sygnatariuszy umowy partnerskiej na rzecz ekonomii społecznej w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej.

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy 31-2015/7.2.2 POKL

Stowarzyszenie "Radomskie Centrum Przedsiębiorczości" zaprasza do składania ofert na organizację wizyty studyjnej w Przedsiębiorstwie Społecznym Garncarska Wioska Sp. z o.o. - w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zaproszenie do składania ofert - znak sprawy 32-2015/7.2.2 POKL

Stowarzyszenie "Radomskie Centrom Przedsiębiorczości" zaprasza do składania ofert na organizację dwudniowego spotkania sieciującego w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.