Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Aktualności >> AKTUALNOŚCI

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CIECHANOWSKIM
Zaprasza do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie ekonomii społecznej, a w szczególności:

rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej
zakładania przedsiębiorstwa społecznego
prawnych aspektów działania w sferze ekonomii społecznej
zarządzania organizacją i przedsiębiorstwem społecznym
pozyskiwania źródeł finansowania działalności
prowadzenia księgowości
zarządzania personelem
wdrażania innowacji i nowych technologii
twórczego rozwiązywania problemów.

KONSULTACJE W ZAKRESIE EKONOMII SPOŁECZNEJ
od dnia 01.05.2016 r.: telefonicznie pod numerem: 48 360 00 46, e- mail: rcp1@radom.net
od dnia 01.12.2015r.: telefonicznie pod numerem: 48 360 00 45/46, e- mail: rcp1@radom.net
do dnia 30.11.2015 r.: 
WTOREK 9.00 – 11.00
ŚRODA 11.00 – 13.00
CZWARTEK 13.00 – 15.00
 
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZGODNIENIA INDYWIDUALNEGO TERMINU KONSULTACJI POD NUMEREM TELEFONU:do dnia 30.11.2015 r.
 
(23) 671 13 06 LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ r.panfil@srcp.radom.pl 
 

istnieje możliwość kontaktu przez skype: Rafał Panfil, Ciechanów, mazowieckie, PL