Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Bez kategorii >> KSIĘGA SKARG I ZAŻALEŃ LUB POCHWAŁ

Księga skarg, zażaleń lub pochwał dostępna:
od dnia 01.05.2016r.: w siedzibie Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiebiorczości", ul. Żeromskiego 51, 26- 600 Radom
od dnia 01.12.2015 r. w siedzibie Stowarzyszenia "Radomskie Centrum Przedsiebiorczości", ul. Kościuszki 1, 26- 600 Radom
do dnia 30.11.2015 r. w biurze Projektu przy ulicy 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, pokój 222,