Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

ZAWIADOMIENIA O WYNIKACH

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy: 28-2015/7.2.2 POKL)


ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
ZNAK SPRAWY 28-2015/7.2.2 POKL

Dot.: wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności dla postępowania
na świadczenie usług lokalnego lidera w celu przeprowadzenia warsztatów z organizacji wizyt studyjnych dla przedstawicieli spółdzielni socjalnych w ramach projektu, pt.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy: 27-2015/7.2.2 POKL)

 
ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
Znak sprawy: 27-2015/7.2.2 POKL
Dot.: wyboru Wykonawcy z zachowaniem zasady konkurencyjności dla postępowania na organizację wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie społecznym - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RELAKSOWNIA" w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” realizowanego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy: 25-2015/7.2.2 POKL)

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot.: wyboru Wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej wraz z usługą obsługi kelnerskiej oraz na usługę wynajmu sali seminaryjnej wraz z wyposażeniem dla przeprowadzenia 2 seminariów nt. tworzenia podmiotów reintegracyjnych oraz 2 seminariów nt. dostępności różnych źródeł finansowania (unijnych i krajowych) w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej.

Zawiadomienie o wynikach postępowania znak sprawy 26-2015/7.2.2 POKL

Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” zawiadamia, iż zapytanie ofertowe na organizację wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie społecznym - SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "RELAKSOWNIA" w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej zostało anulowane.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (znak sprawy: 24-2015/7.2.2 POKL)

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 
Dot.: wyboru Wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej oraz na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z wyposażeniem w celu przeprowadzenia jednodniowego szkolenia w miejscowości Strzegowo w powiecie mławskim w ramach projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej.