Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Spółdzielnie socjalne >> GRODZISKO SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Spółdzielnia socjalna „GRODZISKO” jest ostatnią, utworzoną w ramach Projektu „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie ciechanowskim”. Powstała w marcu 2015r. Celem i głównymi zadaniami spółdzielni GRODZISKO jest dbanie o średniowieczny Gród, który powstaje w miejscowości Grudusk.
Badania archeologiczne w Grudusku odsłoniły bogate pozostałości tętniącego niegdyś życiem wczesnośredniowiecznego grodu, który chronił Mazowsze przed atakami Prusów. Ujawniły także, że ludzie pojawiali się w tym miejscu dużo wcześniej. Przede wszystkim badacze znaleźli pozostałości fortyfikacji w postaci fragmentów kamiennych fundamentów dwóch wież obronnych oraz zarysów wałów. Grodzisko kryło też liczne ślady budynków mieszkalnych (w tym kamienne konstrukcje przyziemia domów zrębowych), półziemianek, domów o konstrukcji sumikowo-łątkowej, kamiennych pieców, palenisk oraz jam zasobowych. Łącznie archeolodzy przebadali ponad 100 obiektów.
Spółdzielnia socjalna „GRODZISKO” otrzymała od Urzędu Gminy list intencyjny, w którym zobowiązują się zlecić opiekę nad powyższym Grodem właśnie spółdzielni socjalnej. Jak mówi prezes GRODZISKA w obecnej chwili Gród nie został jeszcze oficjalnie oddany do użytku dlatego też spółdzielnia na razie nie otrzymała zlecenia opieki nad Grodem. W obecnej chwili spółdzielnia socjalna otrzymuje od Gminy zlecenia wykonywania prac porządkowych na terenie, dbania o zieleń itp. jednocześnie członkowie spółdzielni socjalnej Grodzisko przygotowują się do przyszłej pracy na terenie Grodu, zamierzają uczestniczyć w kursach garncarskich, wypieku chleba itp. średniowiecznych zajęć.
Spółdzielnia GRODZISKO zakupiła także przyczepę gastronomiczną, która będzie świadczyła na terenie Grodu usługi gastronomiczne, turyści i zwiedzający goście będą mogli zakupić zarówno kawę i herbatę jak i chleb ze smalcem domowej roboty oraz ogórki jak i fast foody.
 
Prezes Adres
Antczak Zbigniew Ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
Tel. 660-713-402