Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Formularz kontaktowy

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przedstawionych powyżej, w zakresie udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz umożliwienia kontaktu personelu projektu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. tj. Dz. U. z 2002 r. Nr. 1001, poz. 926 ze zm.).