Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Aktualnośći >> TYGODNIK CIECHANOWSKI O EKONOMII SPOŁECZNEJ

W Nr 48 (1927) "Tygodnika Ciechanowskiego" z dn. 29 listopada 2016r. ukazał się artykuł promujący Mazowiecką Markę Ekonomii Społecznej. Nakład gazety wynosi 20 000 egzemplarzy i swoim zasięgiem obejmuje powiaty: ciechanowski, pułtuski, żuromiński, glinojecki, mławski, nasielski i płoński. Zapraszamy do lektury artykułu- dostepny w zakładce "Dokumenty do pobrania" oraz na stronę www.es-mcps-efs.pl