Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Aktualnośći >> SZKOLENIE PN. "ZARZĄDZANIE JOPS"

Szkolenie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie:
Temat szkolenia: Zarządzanie jednostką organizacyjną pomocy społecznej

Miejsce i termin szkolenia
•Szkolenie odbędzie się w Hotelu Trylogia w Zielonce, ul. Poniatowskiego 46, 05-220 Zielonka
•Szkolenie odbędzie się w terminie 12-13 grudnia 2016 r.

Uczestnicy szkolenia
•Kadra zarządzająca mazowieckich Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej

Liczba miejsc: 30

Program szkolenia
•Szkolenie obejmuje 14 godzin dydaktycznych i rozpocznie się pierwszego dnia o godz. 10:30 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończy się drugiego dnia o godz. 15:20.

Prelegenci: dr Marta Wysocka-Frączek, mgr Żaneta Oczkowska

Cel szkolenia
•Wsparcie kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w stosowaniu nowych rozwiązań prawnych, w kontekście zarządzania oraz funkcjonowania jednostek  i realizacji przez nie zadań merytorycznych.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia
•zmiany w przepisach prawnych, dotyczące jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wprowadzone w 2015/2016 r.,
•ochrona danych osobowych,
•realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych,
•zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych i zlecanie usług podmiotom zewnętrznym, w tym z zastosowaniem klauzul społecznych (zamówienie na produkt, zamówienie na usługę – przykłady).

Informacje organizacyjne
•Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
•Wyjątkiem jest dojazd na miejsce szkolenia i dotyczy jedynie osób, które wybiorą opcję transportu własnym samochodem. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie własnym samochodem. Osoby te mają natomiast zapewniony bezpłatny parking na terenie hotelu.
•Bezpłatny transport autokarowy z centrum Warszawy zapewnia organizator
•MIEJSCE ZBIÓRKI: parking przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, naprzeciwko wejścia do kina KINOTEKA
•GODZINA ODJAZDU: 9:30
•Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, transport do miejsca szkolenia, wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji
•Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia 07.12.2016 r.  do godziny 12.00

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa
•Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 07.12.2016 r.  do godziny 16.00

Kontakt
•Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
•Katarzyna Lisiecka
•tel.: 22/622 42 32 wew. 40
•e-mail: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl

Regulamin
•Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2016  jest dostępny w tym miejscu.