Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Aktualnośći >> SZKOLENIE PN. "PROMOWANIE PES WŚRÓD LOKALNYCH WŁADZ SAMORZĄDOWYCH W CELU WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI PES PRZY POZYSKIWANIU ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ"

Szkolenie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społęcznej w Warszawie.
Temat szkolenia: "Promowanie podmiotów ekonomi społecznej (PES) wśród lokalnych władz samorządowych w celu wsparcia działalności PES przy pozyskiwaniu środków na działalność"

Miejsce i termin szkolenia
•Szkolenie odbędzie się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)
•Szkolenie odbędzie się w terminie 13 grudnia 2016 r.

Uczestnicy szkolenia
•Pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (PES – w tym spółdzielni socjalnych, warsztatów terapii zajęciowych, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej) oraz ośrodków wsparcia ekonomi społecznej (OWES) i podmiotów z otoczenia ekonomii społecznej z terenu województwa mazowieckiego, w tym pracownicy jednostek samorządu terytorialnego.

Liczba miejsc: 50

Program szkolenia
•Szkolenie obejmuje 7 godzin dydaktycznych i rozpocznie się o godz. 08:45 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończy się o godz.16:00 .

Osoba prowadząca szkolenie: Pan Mateusz Eicher

Cel szkolenia
•Podniesienie wiedzy z zakresu możliwości pozyskiwania środków od samorządów lokalnych na działalność statutową PES oraz promowanie swojego wizerunku wśród władz samorządowych.

Zagadnienia do omówienia, w ramach szkolenia
•Sposoby promocji PES wśród lokalnych władz samorządowych – możliwości i przykłady praktyczne
•Konstruowanie ofert współpracy, ofert handlowych
•Poszukiwanie zamówień i konstruowanie ofert przetargowych
•Poszukiwanie innych źródeł finansowanie i przygotowanie ofert np. wniosków o dotacje ze źródeł samorządowych – możliwości i przykłady
•Przygotowywanie ofert dla samorządów lokalnych w zakresie powierzania lub zlecania zadań.

Informacje organizacyjne
•Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
•Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji
•Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia 09.12.2016 r.  do godziny 12.00

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa
•Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 09.12.2016 r. do godziny 16.00

Kontakt
•Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
•Katarzyna Lisiecka
•tel.: 22/622 42 32 wew. 40
•e-mail: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl

Regulamin
•Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2016  jest dostępny do pobrania poniżej.