Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Aktualnośći >> SZKOLENIE PN. "ORGANIZACJA USŁUG W DPS - AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE I STAN REALIZACJI ZADAŃ"

Szkolenie organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społęcznej
Temat szkolenia: Organizacja usług w Domu Pomocy Społecznej - aktualne przepisy prawne i stan realizacji zadań.

Miejsce i termin szkolenia
•Szkolenie odbędzie się w Hotelu Trylogia w Zielonce pod Warszawą, przy ul. Poniatowskiego 46, (05-220 Zielonka)
•Szkolenie odbędzie się w terminie 14-15 grudnia 2016 r.

Uczestnicy szkolenia
•Kadra zarządzająca mazowieckich Domów Pomocy Społecznej

Liczba miejsc
•100

Program szkolenia
•Szkolenie obejmuje 11 godzin dydaktycznych i rozpocznie się pierwszego dnia o godz. 11:00 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończy się drugiego dnia o godz. 14:00.

Prelegenci
•Przedstawiciel Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
•Przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej
•oraz wykładowcy: ◦mgr Marzanna Choduń
◦mgr Jerzy Parzych
◦dr Marta Wysocka-Frączek


Cel szkolenia
•Szkolenie zawiera moduły warsztatowe i ma na celu wsparcie kadry zarządzającej mazowieckimi Domami Pomocy Społecznej w wypracowywaniu optymalnych rozwiązań w zakresie zastosowania nowych przepisów i wypełnienia obowiązków związanych ze sprawozdawczością.

Tematyka wykładów
•Wykład 1: Zamówienia publiczne w DPS - stosowanie klauzul społecznych, tworzenie miejsc pracy, wykupywanie usług - uwarunkowania wynikające ze zmian w przepisach prawa i pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz - z uwzględnieniem typu podmiotu prowadzącego DPS.
•Wykład 2: Metody pracy z mieszkańcami DPS - kierunki terapii, prawa mieszkańca DPS.
•Wykład 3: Prawne aspekty przymusu bezpośredniego w DPS, problemy dotyczące ubezwłasnowolniania mieszkańców.

Informacje organizacyjne
•Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych ze szkoleniem.
•Wyjątkiem jest dojazd na miejsce szkolenia i dotyczy jedynie osób, które wybiorą opcję transportu własnym samochodem. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na szkolenie własnym samochodem. Osoby te mają natomiast zapewniony bezpłatny parking na terenie BEST WESTERN Airport Modlin.
•Bezpłatny transport autokarowy z centrum Warszawy zapewnia organizator.
•MIEJSCE ZBIÓRKI: parking przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, naprzeciwko wejścia do kina KINOTEKA
•GODZINA ODJAZDU: 10:00
•Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą szkolenie, transport do miejsca szkolenia, wyżywienie, nocleg, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na szkolenie i termin rekrutacji
•Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem - (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia 07.12.2016 r. do godziny 12.00
•Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem - (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl do dnia 09.12.2016 r. do godziny 12.00

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie i lista rezerwowa
•Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 07.12.2016 r. do godziny 16.00
•Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu w dniu 09.12.2016 r. do godziny 16.00

Kontakt
•Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
•Katarzyna Lisiecka
•tel.: 22/622 42 32 wew. 40
•e-mail: katarzyna.lisiecka@mcps.com.pl

Regulamin
•Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2016 jest dostępny do pobrania poniżej.