Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Aktualnośći >> SEMINARIUM PN. "ŚCIEŻKA REINTEGRACJI I NARZĘDZIA DO OCENY EFEKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZATRUDNIENIOWEJ - DO WYKORZYSTANIA W REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH OPS I PCPR"

Seminarium organizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej"
Temat seminariów: „Ścieżka reintegracji i narzędzia do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej – do wykorzystania w realizacji projektów zewnętrznych OPS i PCPR”

Miejsce i terminy seminariów
•Seminaria odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa)
•Seminaria odbędą się w następujących terminach:
◦Termin 1: 12 grudnia 2016 r.
◦Termin 2: 14 grudnia 2016 r.


Uczestnicy seminariów
•Pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Ośrodków Pomocy Społecznej oraz podmiotów z otoczenia ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

Liczba miejsc: 50 w każdym terminie (łącznie 100)

Program seminariów: Seminaria obejmują po 5 godzin dydaktycznych i rozpoczną się o godz. 08:45 (rejestracja, kawa powitalna), a zakończą się o godz.14:30 .

Osoba prowadząca seminaria: Pan Michał Rutkowski Pani Beata Barwinek

Cel seminariów
•Nabycie umiejętności przygotowania ścieżek reintegracji oraz oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w projektach realizowanych przez OPS i PCPR.

Zagadnienia do omówienia, w ramach seminariów
•Cele i zadania OPS i PCPR w obszarze wsparcia osób pozostających poza rynkiem pracy w celu ich aktywizacji społecznej i zawodowej,
•Sposób diagnozowania i doboru uczestników do projektów, w tym współfinansowanych z EFS,
•Opracowywanie indywidualnych ścieżek reintegracji w ramach działań projektowych,
•Wytyczne MR dot. określania efektywności społeczno-zatrudnieniowej w ramach projektów z EFS,
•Wykorzystywanie istniejących narzędzi do oceny efektywności społeczno-zatrudnieniowej w ramach projektów z EFS na Mazowszu.

Informacje organizacyjne
•Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w seminariach,
•Uczestnicy mają zapewnione: profesjonalną kadrę prowadzącą seminaria, wyżywienie, materiały dydaktyczne oraz ubezpieczenie od NNW.

Zgłoszenie na seminaria i termin rekrutacji
•Zgłoszenia na seminaria przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszeniowego przesłanego faksem – (22) 622 47 32 lub e-mailem (zeskanowane) na adres email: iwona.pasichnyk@mcps-efs.pl : ◦do dnia 08.12.2016 r.  do godziny 12.00 (dotyczy terminu 12.12.2016 r.)
◦do dnia 12.12.2016 r.  do godziny 12.00 (dotyczy terminu 14.12.2016 r.)


Uwaga! Możliwe jest uczestnictwo tylko w jednym terminie seminarium.

Lista osób zakwalifikowanych na seminarium i lista rezerwowa
•Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa zostaną umieszczone w tym miejscu ◦w dniu 08.12.2016 r. do godziny 16.00 (dotyczy terminu 12.12.2016 r.)
◦w dniu 12.12.2016 r. do godziny 16.00 (dotyczy terminu 14.12.2016 r.)


Kontakt
•Wydział ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych
•Iwona Pasichnyk
•tel.: 22/622 42 32 wew. 46
•e-mail: iwona.pasichnyk@mcps-efs.pl

Regulamin
•Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz seminariach, realizowanych w ramach  działań Wydziału ds. ekonomii społecznej i projektów zewnętrznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (MCPS) w roku 2016  jest dostępny w tym miejscu.