Cel i misja

Celem ośrodka jest wspieranie rozwoju Podmiotów Ekonomii
Społecznej w subregionie ciechanowskim (powiaty: ciechanowski, mławski,
płoński, przasnyski, żuromiński

Aktualnośći >> GOSTYCYN. SZKOLENIE "UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE"

Bezpłatne szkolenie "Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym" odbędzie się 14 grudnia 2016 r. w Gostycynie (Spółdzielnia Socjalna "Borowiacki Wigor" ul. Słoneczna 4). W programie: planowanie kariery zawodowej, komunikacja w pracy, asertywność.


Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu: "Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym".

Szkolenie poprowadzi Grażyna Skoczek.

więcej informacji na www.ekonomiaspoleczna.pl